Thay Thế Cụm Màn hình iPhone X Zin Chính Hãng

Màn hình Zin chính hãng

Bảo hành 03 tháng