iPad Mini 4 Retina Trắng 4G

8.000.000₫

IPAD MINI 4 RETINA  Trắng 4G: Ipad Mini 4 Retina Trắng 4G - Sản phẩm nguyên bản, chính hãng Apple.