iPad Mini 3 Retina Trắng 4G

5.200.000₫

IPAD MINI 3 RETINA  Trắng 4G: Ipad Mini 3 Retina Trắng 4G - Sản phẩm nguyên bản, chính hãng Apple.