Bảo hành: 18 tháng, đổi sản phẩm mới trong suốt thời gian bảo hành