Điều khoản sử dụng

Xin chào quý khách đã đến với website hoangkien.com và hệ thống các cửa hàng của Hoàng Kiên trên toàn quốc. Xin quý khách vui lòng đọc kỹ các điều khoản sau đây trước khi sử dụng các dịch vụ của Hoàng Kiên.

I. Nguyên tắc chung. Website hoangkien.com do Công ty TNHH Thế giới số Hoàng Kiên quản lý, điều hành, hoạt động phù hợp và tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về website thương mại điện tử. Hoạt động giao dịch trên website diễn ra công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi của các bên và không trái với quy định của pháp luật. Các tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại hoangkien.com trên cơ sở tự nguyện, tự do thỏa thuận, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của mỗi bên bên tham gia hoạt động mua bán sản phẩm. Các thành viên tham gia vào giao dịch tại hoangkien.com chịu trách nhiệm pháp lý của mình trước luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Điều khoản sử dụng này. Đối với khách hàng, khi truy cập vào website hoangkien.com để sử dụng các dịch vụ thương mại do hoangkien.com cung cấp nghĩa là bạn đã đồng ý với các quy định mà chúng tôi nêu trong Điều khoản này.  Hoàng Kiên có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hay bớt bất kỳ nội dung nào trong Điều khoản sử dụng và vào bất cứ thời điểm nào. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi thông tin được cập nhật trên website mà không cần phải thông báo trước đến khách hàng. Do đó, nếu tiếp tục sử dụng trang web nghĩa là bạn đã chấp nhận với những thay đổi đó.

II. Thông tin chung 1. Bên bán: Công ty TNHH Thế giới số Hoàng Kiên (sau đây gọi tắt là Hoàng Kiên) Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội Văn phòng chính: 284 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại văn phòng: 04.6684.4193 2. Bên mua: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng bán trên hoangkien.com (sau đây gọi tắt là khách hàng). Bên mua (khách hàng) có quyền đăng ký tài khoản hoặc không cần đăng ký.

III. Các quy định về giao dịch

1. Quy trình mua hàng Quy trình mua hàng được trình bày trong liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/quy-trinh-mua-hang.html

2. Phương thức thanh toán Phương thức thanh toán được trình bày trong liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/phuong-thuc-thanh-toan.html

3. Phương thức vận chuyển Phương thức vận chuyển được trình bày trong liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/phuong-thuc-van-chuyen.html

4. Chính sách bảo hành Chính sách bảo hành được trình bày trong liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/chinh-sach-bao-hanh.html

5. Chính sách đổi, trả và hoàn tiền Chính sách đổi, trả và hoàn tiền được trình bày trong liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/chinh-sach-doi-tra-hoan-tien.html

IV. Quy định về thông tin và bảo mật thông tin

1. Thông tin trên website Thông tin trên website hoangkien.com do Hoàng Kiên cung cấp và chịu trách nhiệm. Chúng tôi luôn cam kết cung cấp thông tin về giá cả chính xác nhất đến người dùng. Do đó, nếu xảy ra trường hợp sai sót hay giá cả hiển thị không chính xác, tùy theo mức độ, chúng tôi sẽ chủ động liên hệ và thông báo hủy đơn hàng đến khách hàng. Ngoài ra, chúng tôi có quyền từ chối hay hủy bỏ đơn hàng vì bất kỳ lý do gì, thời điểm nào, dù đơn hàng đã qua xác nhận hay thanh toán. Trong trường hợp này, chúng tôi sẽ có thông báo giải thích cụ thể đến khách hàng.

2. Thương hiệu và bản quyền Về quyền sở hữu trí tuệ, dù đã đăng kí hay chưa, mọi nội dung trên website như: Thông tin sản phẩm, thiết kế, văn bản, đồ họa... đều thuộc về tài sản của Hoàng Kiên. Do đó, các thông tin - tài sản trên được bảo vệ bởi luật bản quyền Việt Nam và các công ước quốc tế.

3. Chính sách bảo mật thông tin cá nhân Chính sách bảo mật thông tin cá nhân của Hoàng Kiên được trình bày tại liên kết sau đây: http://www.hoangkien.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin.html

V. Quyền và trách nhiệm của Hoàng Kiên

1. Quyền Hoàng Kiên có quyền xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng khách hàng và công bố trên website hoangkien.com Hoàng Kiên có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của khách hàng trong trường hợp khách hàng có các dấu hiệu vi phạm pháp luật, vi phạm các quy định trong Điều khoản sử dụng này, có các hành vi gây ảnh hưởng đến hoạt động của website hoangkien.com, gây ảnh hưởng đến lợi ích của Hoàng Kiên hoặc các khách hàng khác. Hoàng Kiên giữ bản quyền với các dịch vụ và các nội dung trên website hoangkien.com theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Hoàng Kiên giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho khách hàng theo nhu cầu, điều kiện, khả năng của Hoàng Kiên.

2. Trách nhiệm Hoàng Kiên có trách nhiệm xây dựng các cơ chế giao dịch, các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các khách hàng trên website hoangkien.com Hoàng Kiên có trách nhiệm duy trì hoạt động bình thường của website hoangkien.com và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Hoàng Kiên không phải chịu trách nhiệm liên đới. Hoàng Kiên có trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các thông tin cá nhân, thông tin giao dịch mà khách hàng cung cấp theo đúng quy định trong Chính sách bảo mật thông tin. Hoàng Kiên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các dịch vụ, tuân thủ đúng nội dung Các quy định về giao dịch được nêu trong Điều khoản sử dụng này.

VI. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

1. Quyền Khách hàng có quyền được mua hàng hóa bán tại hoangkien.com theo đúng Các quy định về giao dịch được nêu ra trong Điều khoản sử dụng này. Khách hàng có quyền sử dụng các dịch vụ, tiện ích, khuyến mãi do Hoàng Kiên cung cấp và đăng trên website hoangkien.com. Khách hàng có quyền đóng góp ý kiến cho hoangkien.com trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, email, điện thoại đến cho Hoàng Kiên. Khách hàng có quyền yêu cầu Hoàng Kiên ngừng việc cung cấp dịch vụ, lưu trữ, sử dụng thông tin cá nhân theo các Quy định được nêu trong điều khoản này.

2. Trách nhiệm Khách hàng tự chịu trách nhiệm về thông tin cung cấp cho Hoàng Kiên trong quá trình giao dịch. Khách hàng tự chịu trách nhiệm về bảo mật, lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Khách hàng không được vi phạm và có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Hoàng Kiên về những hành vi vi phạm Quy định về bảo mật thông tin khác. Khách hàng có trách nhiệm cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp các tài sản do Hoàng Kiên giữ bản quyền cho bên thứ 3 khi chưa có sự đồng ý của Hoàng Kiên. Khách hàng không được gây ảnh hưởng đến hoạt động của website cũng như hoạt động giao dịch của các khách hàng khác tại website hoangkien.com. Khách hàng chịu mọi trách nhiệm pháp lý như là bên mua trong giao dịch với Hoàng Kiên. Khách hàng chấp nhận sử dụng các dịch vụ của Hoàng Kiên và tuân thủ các Quy định về giao dịch được nêu ra trong Điều khoản sử dụng này.

VII. Điều khoản áp dụng Các tranh cãi, khiếu nại, tranh chấp phát sinh trong giao dịch giữa khách hàng và Hoàng Kiên sẽ được xử lý ban đầu trên cơ sở các Quy định đã được nêu ra trong Điều khoản sử dụng này. Trong trường hợp phức tạp, không đi đến được sự đồng thuận, Hoàng Kiên sẽ giải quyết vấn đề dựa trên các quy định của Pháp luật hiện hành của nhà nước Việt Nam. Các quy định của Điều khoản sử dụng sẽ có hiệu lực kể từ ngày được đăng tải trên website chính thức hoangkien.com. Hoàng Kiên có quyền thay đổi Điều khoản này bằng cách thông báo cho các khách hàng biết thông qua website chính thức. Mọi sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày được cập nhật trên website. Việc quý khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi các sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc quý khách hàng đã chấp nhận các sửa đổi này. Địa chỉ liên lạc của Hoàng Kiên: Công ty TNHH Thế giới số Hoàng Kiên Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 46/6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội Văn phòng chính: 284 Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội Điện thoại văn phòng: 04.6684.4193