Apple phát hành bản cập nhật 9.0.2 giúp ổn định hệ thống và sửa lỗi.

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Apple phát hành bản cập nhật 9.0.2 giúp ổn định hệ thống và sửa lỗi. Apple vừa phát hành iOS 9.0.2 cho tất cả các thiết bị iOS đủ điều kiện. Bản cập nhật chứa các bản sửa lỗi còn tồn tại trên iOS 9.0.1 vừa phát hành tuần trước. Bản cập nhật có sẵn thông qua OTA ngay bây giờ. Bạn có thể tìm thấy các bản cập nhật bằng cách vào Settings → General → Software Update. Download-iOS-9.0.2-main Ghi chú cập nhật trên iOS 9.0.2:
 • Khắc phục sự cố với cài đặt bật/tắt dữ liệu di động
 • Giải quyết sự cố một số người dùng không thế kích hoạt iMessage
 • Giải quyết sự cố liên quan đến các bản sao lưu iCloud bị hỏng sau khi bắt đầu quá trình sao lưu thủ công
 • Khắc phục sự cố màn hình có thể xoay sai hướng khi nhận thông báo
 • Cải thiện độ ổn định của Podcast
Download iOS 9.0.2 (build 13A452 ):
 • iPad 2 (Wi-Fi) (iPad2,1) — Download
 • iPad 2 (GSM) (iPad2,2) — Download
 • iPad 2 (CDMA) (iPad2,3) — Download
 • iPhone 4s (iPhone4,1) — Download
 • iPad 2 (Wi-Fi, 2012) (iPad2,4) — Download
 • iPad 3 (Wi-Fi) (iPad3,1) — Download
 • iPad 3 (CDMA) (iPad3,2) — Download
 • iPad 3 (GSM) (iPad3,3) — Download
 • iPhone 5 (GSM) (iPhone5,1) — Download
 • iPhone 5 (CDMA) (iPhone5,2) — Download
 • iPod touch 5G (iPod5,1) — Download
 • iPad mini (Wi-Fi) (iPad2,5) — Download
 • iPad mini (GSM) (iPad2,6) — Download
 • iPad mini (CDMA) (iPad2,7) — Download
 • iPad 4 (Wi-Fi) (iPad3,4) — Download
 • iPad 4 (GSM) (iPad3,5) — Download
 • iPad 4 (CDMA) (iPad3,6) — Download
 • iPad Air (Wi-Fi) (iPad4,1) — Download
 • iPad Air (Cellular) (iPad4,2) — Download
 • iPad Air (China) (iPad4,3) — Download
 • iPad mini 2 (Wi-Fi) (iPad4,4) — Download
 • iPad mini 2 (Cellular) (iPad4,5) — Download
 • iPad mini 2 (China) (iPad4,6) — Download
 • iPad mini 3 (Wi-Fi) (iPad4,7) — Download
 • iPad mini 3 (Cellular) (iPad4,8) — Download
 • iPad mini 3 (China) (iPad4,9) — Download
 • iPad mini 4 (Wi-Fi) (iPad5,1) — Download
 • iPad mini 4 (Cellular) (iPad5,2) — Download
 • iPad Air 2 (Wi-Fi) (iPad5,3) — Download
 • iPad Air 2 (Cellular) (iPad5,4) — Download
 • iPhone 5c (GSM) (iPhone5,3) — Download
 • iPhone 5c (CDMA) (iPhone5,4) — Download
 • iPhone 5s (GSM) (iPhone6,1) — Download
 • iPhone 5s (CDMA) (iPhone6,2) — Download
 • iPhone 6 Plus (iPhone7,1) — Download
 • iPhone 6 (iPhone7,2) — Download
 • iPhone 6s (iPhone8,1) — Download
 • iPhone 6s Plus (iPhone8,2) — Download
 • iPod touch 6G (iPod7,1) — Download

Đóng góp ý kiến