ANH HÙNG TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

full_ef47e4f8cd2f5274d4140183555f5ee7 LỜI NHÀ XUẤT BẢN Chiến dịch Hồ Chí Minh là một trong ba đòn tiến công chiến lược trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975. Sau hai đòn tiến công bằng hai chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, chiến dịch Hồ Chí Minh là đòn quyết chiến chiến lược cuối cùng, kết thúc thắng lợi trọn vẹn cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, thống nhất và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước. Chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi trọn vẹn trong thời gian ngắn, ta thu được hầu như toàn bộ vũ khí kỹ thuật hiện đại, căn cứ kho tàng của địch, nhân dân trong khu vực chiến dịch không bị tổn thất, thành phố hầu như còn nguyên vẹn. Trong chiến công đó có biết bao gương chiến đấu hy sinh của những tập thể và cá nhân trên năm cánh quân đánh vào thành phố Sài Gòn, có cả những tập thể và cá nhân làm nhiệm vụ trên trận tuyên thầm lặng. Cuốn Anh hùng trong chiến dịch Hồ Chí Minh giới thiệu 123 tập thể và 44 cá nhân được Nhà nước tuyên dương trong chiến dịch lịch sử mang tên Bác. Xin trân trọng giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc. NHÀ XUẤT BẢN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN   Phần thứ nhất ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN ĐƯỢC TUYÊN DƯƠNG TRONG CHIẾN DỊCH HỒ CHÍ MINH : *BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN *BINH CHỦNG PHÁO BINH *BINH CHỦNG ĐẶC CÔNG *BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC *BINH CHỦNG CÔNG BINH *BINH CHỦNG PHÁO CAO XẠ *BINH CHỦNG THIẾT GIÁP *BINH CHỦNG RA-ĐA ... Phần thứ hai CÁ NHÂN ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN : *ANH HÙNG NGUYỄN THỊ BA *ANH HÙNG HỒ THỊ BỜI *ANH HÙNG PHẠM VĂN CÁN *ANH HÙNG HOÀNG ĐÌNH CHIẾN *ANH HÙNG NGỌC VĂN DÒNG *ANH HÙNG TỐNG VIẾT DƯƠNG *ANH HÙNG NGUYỄN THỊ ĐIỂM *ANH HÙNG NGÔ QUANG ĐIỀN *ANH HÙNG HÀ QUANG ĐỊNH *ANH HÙNG NGUYỄN VĂN ĐƯỢC *ANH HÙNG NGUYỄN VI HỢI *ANH HÙNG ĐOÀN SINH HƯỞNG *ANH HÙNG PHAN TRUNG KIÊN ... Tải về http://www.mediafire.com/?e8j7ow5zf24qd6p