iPhone: 21 tính năng bạn chưa biết

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

http://www.businessinsider.com/iphone-tips-tricks-hidden-features-2015-3?op=1 Các tính năng này có trên iOS8, hoàn toàn có thể áp dụng được với tất cả các điện thoại iPhone 6, iPhone 6 plus, iPhone 5, iPhone 5s, iPhone 4 và iPhone 4s đã nâng cấp lên iOS 8.

Đóng góp ý kiến