Hướng dẫn khôi phục dữ liệu đã xóa thông qua iCloud

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Mới đây Apple đã cập nhật một tính năng mới trên iCloud.com,tính năng này cho phép bạn khôi phục các dữ liệu đã xóa bao gồm các tập tin tạo bởi bộ iWork như : ( Danh bạ,Lịch và Nhắc Nhở ).Có sẵn từ tab Settings của iCloud.com,tính năng này lưu trữ các tập tin của bạn bị xóa iCloud trong vòng 30 ngày,cũng như các phiên bản backup của danh bạ,lịch và nhắc nhở trong các khoảng thời gian khác nhau. 1 Để truy cập tính năng tiên tiến này,người dùng có thể điều hướng đến https://www.icloud.com/  đăng nhập,và di chuyển đến dưới cùng của trang,nơi chứa các tùy chọn khác nhau. Tính năng khôi phục mới này sẽ rất tiện dụng trong mọi trường hợp khi dữ liệu của bạn bị xóa bởi bạn,hoặc một người nào đó.Cho dù vô tình hay cố ý. Tuy nhiên dữ liệu của bạn không được sao lưu hàng ngày nên tính năng này còn hạn chế trong trường hợp ai đó cố tình xóa dữ liệu,vì thế Apple muốn người dùng xem những lựa chọn cuối cùng để phục hồi dữ liệu chứ không phải là một bản sao lưu thực tế. 2 Tùy chọn này sẽ tải tất cả dữ liệu iCloud bạn đã xóa trong 30 ngày,sau 30 ngày tất cả dữ liệu này sẽ bị xóa vĩnh viễn.Để khôi phục lại một tập tin,các bạn chỉ cần chọn nó và nhấn Restore File.Các tập tin sẽ được thêm ngay trở lại vào iCloud Driver. Khôi phục Danh Bạ,Lịch và Nhắc Nhở : 3   Các thao tác khôi phục lại dữ liệu từ Danh Bạ,Lịch và Nhắc Nhở là như nhau,các tab sẽ restore lại dữ liệu khác nhau tương ứng và cho phép bạn dễ dàng khôi phục dữ liệu trên tất cả các thiết bị của bạn cho ngày sao lưu đã lựa chọn. Apple ghi chú rằng các kho lưu trữ dữ liệu mà bạn chọn khôi phục sẽ đồng bộ vào tất cả các thiết bị của bạn : tức là Mac,iPhone,iPad ) và đẩy dữ liệu vừa khôi phục thành một bản sao lưu mới,riêng biệt. Chúc các bạn thành công.