Hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt cho Nook Simple Touch

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Xem hướng dẫn cài bộ gõ tiếng Việt cho Nook Color, làm tương tự. Hướng dẫn tại đây

Đóng góp ý kiến