Cách nhận biết mã vùng của iphone, ipad

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Cách nhận biết mã vùng của iphone, ipad

Mọi người hẳn đều thắc mắc về chiếc iphone mình đang sử dụng, hay muốn chọn mua một chiếc iphone theo quốc gia mình muốn. Nhưng lại chưa biết cách phân biệt xuất xứ thì sau đây Hoàng Kiên xin hướng dẫn các bạn cách xem mã vùng xuất xứ của thiết bị iphone và cung cấp một số mã vùng của một số quốc gia do Apple qui định. Muốn xem mã vùng xuất xứ iPhone, iPad bạn truy cập vào Cài đặt → Cài đặt chung → Giới Thiệu → Kiểu máy ( Settings → General → About → Model ) IMG_0087 IMG_0088 IMG_0089 IMG_0090 Dưới đây là bảng mã vùng xuất xứ theo quốc gia theo các nước giúp cho các bạn nhận biết nhé

Mã vùng xuất xứ tại Argentina:

Country: Argentina Brand: Claro MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A MC134LE/A Country: Argentina Brand: Movistar MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A MC134LE/A Country: Argentina Brand: Personal MB489LE/A MB496LE/A MB500LE/A MC131LE/A MC132LE/A MC133LE/A MC134LE/A

Mã vùng xuất xứ tại Australia:

Country: Australia Brand: 3 MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A Country: Australia Brand: Optus MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A Country: Australia Brand: Telstra MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A

Mã vùng xuất xứ tại Austria:

Country: Austria Brand: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A Country: Austria Brand: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A

Mã vùng xuất xứ tại Belgium:

Country: Belgium Brand: Mobistar MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A

Mã vùng xuất xứ tại Canada:

Country: Canada Brand: Bell MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A MC150C/A Country: Canada Brand: Fido MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A MC150C/A Country: Canada Brand: Rogers MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A MC150C/A Country: Canada Brand: Telus MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A MC150C/A Country: Canada Brand: Virgin Mobile MB629C/A MB630C/A MB631C/A MB632C/A MB633C/A MB634C/A MB635C/A MB636C/A MC143C/A MC144C/A MC145C/A MC146C/A MC147C/A MC148C/A MC149C/A MC150C/A

Mã vùng xuất xứ tại Chile:

Country: Chile Brand: Claro MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A Country: Chile Brand: Entel PCS MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A Country: Chile Brand: TMC MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A

Mã vùng xuất xứ tại Colombia:

Country: Colombia Brand: Comcel MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Colombia Brand: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A

Mã vùng xuất xứ tại Czech Republic:

Country: Czech Republic Brand: O2 MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A Country: Czech Republic Brand: T-Mobile MB490CZ/A MB497CZ/A MB501CZ/A MC139CZ/A MC140CZ/A MC141CZ/A MC142CZ/A Country: Czech Republic Brand: Vodafone MB489CZ/A MB496CZ/A MB500CZ/A MC131CZ/A MC132CZ/A MC133CZ/A MC134CZ/A

Mã vùng xuất xứ tại Ecuador

Country: Ecuador Brand: Porta MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Ecuador Brand: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A

Mã vùng xuất xứ tại Egypt

Country: Egypt Brand: Mobinil MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A Country: Egypt Brand: Vodafone MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A

Mã vùng xuất xứ tại El Salvador

Country: El Salvador Brand: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: El Salvador Brand: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Estonia Brand: EMT MB489EE/A MB496EE/A MB500EE/A MC131EE/A MC132EE/A MC133EE/A MC134EE/A Country: Finland Brand: Sonera MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A MC134KS/A Country: France Brand: Orange MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A Country: Germany Brand: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A Country: Greece Brand: Vodafone MB489GR/A MB496GR/A MB500GR/A MC131GR/A MC132GR/A MC133GR/A MC134GR/A Country: Guatamela Brand: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Guatamela Brand: Movistar MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Honduras Brand: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Hong Kong Brand: 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A MC134ZP/A Country: Hong Kong Brand: SmarTone-Vodafone MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A MC134ZP/A Country: Hungary Brand: T-Mobile MB490MG/A MB497MG/A MB501MG/A MC139MG/A MC140MG/A MC141MG/A MC142MG/A Country: India Brand: Airtel MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A MC134HN/A Country: India Brand: Vodafone MB489HN/A MB496HN/A MB500HN/A MC131HN/A MC132HN/A MC133HN/A MC134HN/A Country: Ireland Brand: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A Country: Italy Brand: 3 MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A MC134T/A Country: Italy Brand: TIM MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A MC134T/A Country: Italy Brand: Vodafone MB489T/A MB496T/A MB500T/A MC131T/A MC132T/A MC133T/A MC134T/A Country: Japan Brand: SoftBank MB489J/A MB496J/A MB500J/A MC131J/A MC132J/A MC133J/A MC134J/A Country: Jordan Brand: Orange MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A Country: Liechtenstein Brand: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A Country: Liechtenstein Brand: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A Country: Luxembourg Brand: Vox Mobile MB489NF/A MB496NF/A MB500NF/A MC131NF/A MC132NF/A MC133NF/A MC134NF/A Country: Luxembourg Brand: LUXGSM MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A Country: Luxembourg Brand: Tango MB489FB/A MB496FB/A MB500FB/A MC131FB/A MC132FB/A MC133FB/A MC134FB/A Country: Macau Brand: 3 MB489ZP/A MB496ZP/A MB500ZP/A MC131ZP/A MC132ZP/A MC133ZP/A MC134ZP/A Country: Mexico Brand: Telcel MB489E/A MB496E/A MB500E/A MC131E/A MC132E/A MC133E/A MC134E/A Country: Netherlands Brand: T-Mobile MB490DN/A MB497DN/A MB501DN/A MC139DN/A MC140DN/A MC141DN/A MC142DN/A Country: New Zealand Brand: Vodafone MB489X/A MB496X/A MB500X/A MC131X/A MC132X/A MC133X/A MC134X/A Country: Norway Brand: NetcCom MB489KN/A MB496KN/A MB500KN/A MC131KN/A MC132KN/A MC133KN/A MC134KN/A Country: Paraguay Brand: CTI Movil MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A Country: Peru Brand: Claro MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Peru Brand: TM SAC MB489LA/A MB496LA/A MB500LA/A MC131LA/A MC132LA/A MC133LA/A MC134LA/A Country: Philippines Brand: Globe MB489PP/A MB496PP/A MB500PP/A MC131PP/A MC132PP/A MC133PP/A MC134PP/A Country: Poland Brand: Orange MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A Country: Poland Brand: Era MB489PL/A MB496PL/A MB500PL/A MC131PL/A MC132PL/A MC133PL/A MC134PL/A Country: Portgual Brand: Optimus MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A Country: Portugal Brand: Vodafone MB489PO/A MB496PO/A MB500PO/A MC131PO/A MC132PO/A MC133PO/A MC134PO/A Country: Romania Brand: Orange MB489RO/A MB496RO/A MB500RO/A MC131RO/A MC132RO/A MC133RO/A MC134RO/A Country: Russia Brand: Beeline MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A Country: Russia Brand: MegaFon MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A Country: Russia Brand: MTS MB489RS/A MB496RS/A MB500RS/A MC131RS/A MC132RS/A MC133RS/A MC134RS/A Country: Saudi Arabia Brand: Mobily MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A Country: Singapore Brand: M1 MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A MC134ZA/A Country: Singapore Brand: SingTel MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A MC134ZA/A Country: Singapore Brand: StarHub MB489ZA/A MB496ZA/A MB500ZA/A MC131ZA/A MC132ZA/A MC133ZA/A MC134ZA/A Country: Slovakia Brand: Orange MB489SL/A MB496SL/A MB500SL/A MC131SL/A MC132SL/A MC133SL/A MC134SL/A Country: Slovakia Brand: T-Mobile MB490SL/A MB497SL/A MB501SL/A MC139SL/A MC140SL/A MC141SL/A MC142SL/A Country: South Africa Brand: Vodacom MB489SO/A MB496SO/A MB500SO/A MC131SO/A MC132SO/A MC133SO/A MC134SO/A Country: Spain Brand: Movistar MB757Y/A MB759Y/A MB760Y/A MC131Y/A MC132Y/A MC133Y/A MC134Y/A Country: Sweden Brand: Telia MB489KS/A MB496KS/A MB500KS/A MC131KS/A MC132KS/A MC133KS/A Country: Switzerland Brand: Orange MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A Country: Switzerland Brand: Swisscom MB489FD/A MB496FD/A MB500FD/A MC131FD/A MC132FD/A MC133FD/A MC134FD/A Country: Taiwan Brand: Chunghwa Telecom MB489TA/A MB496TA/A MB500TA/A MC131TA/A MC132TA/A MC133TA/A MC134TA/A Country: Turkey Brand: TurkCell MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A Country: Turkey Brand: Vodafone MB489TU/A MB496TU/A MB500TU/A MC131TU/A MC132TU/A MC133TU/A MC134TU/A Country: UK Brand: O2 MB489B/A MB496B/A MB500B/A MC131B/A MC132B/A MC133B/A MC134B/A Country: United Arab Emirates Brand: Etisalat MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A Country: United Arab Emirates Brand: DU MB489AB/A MB496AB/A MB500AB/A MC131AB/A MC132AB/A MC133AB/A MC134AB/A Country: Uruguay Brand: CTI Movil MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A Country: Uruguay Brand: Movistar MB489LZ/A MB496LZ/A MB500LZ/A MC131LZ/A MC132LZ/A MC133LZ/A MC134LZ/A Country: USA Brand: AT&T MB046LL/A MB048LL/A MB499LL/A MB702LL/A MB704LL/A MB705LL/A MB715LL/A MB716LL/A MB717LL/A MB718LL/A MB719LL/A MC135LL/A MC136LL/A MC137LL/A MC138LL/A   Nguồn: Hoàng Kiên