Chuyển file sách sang PRC trực tuyến

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Chuyển file sách sang PRC trực tuyến

Để có thể đọc được sách trên các máy đọc sách như kindle paperwhite, kindle voyage,... các bạn phải có sách với định dạng PRC. Chính vì vậy hôm nay hoàng kiên sẽ hướng dẫn các bạn chuyển đổi các định dạng file khác sang PRC một cách dễ dàng mà không cần dùng đến phần mềm hỗ trợ nào trên máy hết.

Đầu tiên các bạn truy cập vào trang www.zamzar.com

Bước 1: Chọn choose file rồi chọn file cần chuyển đổi

Screen Shot 2015-08-05 at 10.48.53 AM

Lúc này phía dưới sẽ hiện file mà bạn đã chọn

Screen Shot 2015-08-05 at 10.51.30 AM

Bước 2: Ta chọn định dạng PRC

Screen Shot 2015-08-05 at 10.56.55 AM

Bước 3: Ta điền địa chỉ mail để nhận file PRC sau khi đã chuyển

Screen Shot 2015-08-05 at 11.00.06 AM

Bước 4: Chọn Convert để bắt đầu quá trình chuyển đổi định dạng file

Screen Shot 2015-08-05 at 11.01.00 AM

Lúc này sẽ có 1 thanh chạy từ 1-100%. Ta đợi quá trình hoàn tất sẽ nhận được thông báo hoàn thành.

Screen Shot 2015-08-05 at 11.02.53 AM

Bước 5: sau khi file PRC đã hoàn tất, ta vào mail đã được điển ở bước 3 để check mail có chưa đường dẫn tới file PRC.

Screen Shot 2015-08-05 at 11.01.48 AM

Cuối cùng ta chỉ cần dowload file PRC về copy vào máy đọc sách và tận hưởng cuốn sách mà mình yêu thích. Chuyển file sách sang PRC trực tuyến

Nguồn: hoàng kiên

Игровые Онлайн Автоматы