Hướng dẫn convert và đọc file *.prc

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Tạo và đọc file Prc trên Máy tính
Cài đặt * Mobipocket Creator Publisher Edition  Truy cập vào đây để download bản mới nhất * Hoặc Mobipocket Reader: Truy cập vào đây để download bản mới nhất Các bước convert sang *.prc Sử dụng 2 phền mềm trên để tiến hành convert về định dạng prc và nhiều định dạng khác tùy theo nhu cầu.
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt