Thay Thế Cụm Màn hình iPhone XR Zin Chính Hãng

Màn hình Zin chính hãng

Bảo hành 03 tháng