Hướng dẫn download game cho kindle touch

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Để download game cho Kinde Touch, các bạn trước tiên cần đăng ký 1 tài khoản Amazon và đăng nhập với chiếc Kindle của mình. Truy cập vào site amazon.com và đăng nhập bằng tài khoản này, truy cập vào mục "Manage your Kindle", tìm đến mục download game và tiến hành cài game mà mình yêu thích.
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt