Hướng dẫn cài đặt Android cơ bản

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Có rất nhiều cách để cài đặt phần mềm, games trên hệ điều hành Android.
  1. Các bạn có thể cài qua Android Market.
  2. Cài đặt qua AppsInstaller thông qua các file apk đã down về máy.
  3. Cài qua các trình duyệt.
Hoài An