Hướng dẫn Fix lỗi tiếng Việt của Kindle Fire HD

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn sửa lỗi tiếng Việt của Kindle Fire HD Các máy Kindle Fire HD từ 7.2.2 bị lỗi font tiếng Việt, vấn đề này đã được khắc phục với những firmware mới nhất hiện nay. Tuy nhiên nếu bạn đang dùng firmware cũ thì có thể thực hiện các bước sau: 1. Root Kindle Fire HD (Hướng dẫn tại:Hướng dẫn Root Kindle Fire HD 7, 8.9, Fire 2) 2. Dùng Root Explorer (nhớ chuyển R/O thành R/W) Truy cập theo đường dẫn: System/fonts. Tìm 2 font chữ :HYGothicMedium.ttf;  HYMyeongJoMedium.tff xóa đi và khởi động lại chiếc Kindle. Sau khi khởi động lại chiếc Kindle Fire HD của bạn đã hỗ trợ tiếng Việt hoàn hảo. Hoài An

Đóng góp ý kiến