Hướng dẫn toàn tập Kindle Paperwhite(jailbreak,đọc epub, pdf,..)

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Để jailbreak vui lòng liên hệ Hoàng Kiên trước khi thực hiện. Hiện nay có rất nhiều bạn tự jailbreak dẫn đến hiện tượng brick máy, không thể sửa chữa, phải gửi máy lại cho Amazon. Do đó các bạn nên liên hệ bộ phận kỹ thuật để được hỗ trợ jailbreak Kindle Paperwhite.