Hướng dẫn uprom cho Nook Tablet

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Để uprom cho chiếc Nook Tablet, xin vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của hoàng kiên. Do hiện nay B&N đã ngừng sản xuất và hỗ trợ dòng sản phẩm này