Hướng dẫn uprom cho Nook Tablet

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Để uprom cho chiếc Nook Tablet, xin vui lòng liên hệ bộ phận kỹ thuật của hoàng kiên. Do hiện nay B&N đã ngừng sản xuất và hỗ trợ dòng sản phẩm này
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt