Khách hàng mua bao da kèm đèn đọc sách chỉ với giá 600,000 VND (Đã bao gồm bao da, đèn đọc sách và dán màn hình) Hoài An