Hướng dẫn chuyển sách vào máy Kindle thông qua Wifi

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Để chuyển sách thông qua wifi trước tiên các bạn cần 1 tài khoản Amazon (Đăng ký tại amazon.com). Sau đó dùng tài khoản này đăng nhập trên thiết bị Kindle của mình. Sau khi đã đăng nhập Amazon sẽ cấp cho các bạn 1 tài khoản email có dạng xxx@kindle.com (Truy cập vào Setting trên chiếc Kindle để thấy email này). Từ đây, để chuyển sách qua wifi các bạn chỉ cần gửi mail cuốn sách mình cần vào địa chỉ xxx@kindle.com mà Amazon đã cung cấp. Sau khi sách đã được chuyển, chiếc Kindle cần kết nối wifi để đồng bộ hóa và những cuốn sách được chuyển qua email này sẽ hiển thị trong mục "Cloud" trên chiếc Kindle của các bạn.