Thay đổi font hệ thống để hiển thị tên sách, pages, bookmarks trên Sony PRS-T1

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

1. Khởi động Terminal emullator trên máy PRS T1 và đánh:
Code:
su
lúc này dấu nhắc $ sẽ chuyển thành # , như vậy các bạn Sony PRS T1 đã cấp quyền superuser cho bạn sử dụng. Tiếp theo đánh dòng lệnh dưới đây:
Code:
dd if=/dev/block/mmcblk2p5 of=/mnt/sdcard/mmcblk2p5.img
lệnh trên với mục đích giải nén fonts CRAMFS vào trong ổ READER của PRS T1 

2. Copy file mmcblk2p5.img vào trong đường dẫn C:\ directory trong ổ HĐH máy tính, mở màn hình DOS (bằng lệnh CMD) và chuyển đường dẫn về thư mục cygwin/bin rồi gõ lệnh:
Code:
cramfsck -x d:\ /cygdrive/c/mmcblk2p5.img
Lệnh trên sẽ giải nén 44 fonts cho PRS T1 vào ổ D của máy tính của bạn. Hoặc các bạn có thể download file mmcblk2p5.img của Sony PRS T1 đã được Hoàng Kiên trích ra từ 1 máy Sony PRS T1. Tải file trên về và giải nén các bạn cũng sẽ lấy đc 44 fonts của PRS T1 3. Hãy các định font mà các bạn cần sửa. Download chương trình Font Creator trên mạng để sửa đổi và thay thế font. Bạn không chỉ đổi tên của font mà phải đổi cả font. Khi đã chỉnh sửa fotn xong, hãy tạo folder mmcblk2p5 trong ổ D trên máy tính và copy lại tất cả 44 fonts tất nhiên bao gồm cả font mà các bạn đã chỉnh sửa bằng phần mềm Font Creator lúc trước.

4. Mở màn hình DOS bằng lệnh CMD:
Code:
mkcramfs d:\mmcblk2p5 mmcblk2p5.img
Nhớ phải chuyển về đường dẫn cygwin/bin. 

5. Copy file mmcblk2p5.img mới tạo được vào ổ READER của PRS T1 Mở Terminal trên Sony PRS T1 và gõ lệnh dưới đây:
Code:
dd if=/mnt/sdcard/mmcblk2p5.img of=/dev/block/mmcblk2p5 bs=1024
Hãy nhớ để ý bạn đã có dấu nhắc # trước khi gõ lệnh. Đợi vài phút cho quá trình này hoàn thành, sau đó hãy khởi động lại máy đọc sách PRS T1 của các bạn để tận hưởng fonts mới!

Chú ý: Bạn hãy chịu trách nhiệm khi làm hướng dẫn trên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp bạn làm hỏng chiếc máy của mình.