Thông báo tuyển dụng ngày 1/1/2012

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

I. Vị trí cộng tác viên

Các ứng viên cần đáp ứng được các yêu cầu sau:

1. Ngoại ngữ:

  • English: có khả năng đọc, viết và giao tiếp đơn giản 

2. Ưu tiên: 

  • Lập trình đồ họa (2D, 3D…).
  • Lập trình Object ARX. 

Nơi làm việc: Hà Nội 

Đừng do dự liên lạc với chúng tôi qua điện thoại, Skype hoặc email. 

Mr. Nguyễn Hải Nguyên
Mob:
xxxxxxxxxxx
Skype: hoangkien.hotro

Email
hotro@hoangkien.com
Office Phone:
046.684.6700
Address
: Số 21 L5, ngõ Thái Hà (198 Thái Thịnh), Đống Đa, Hà Nội

 

Đóng góp ý kiến