Thủ thuật cách khắc phục giải phóng dung lượng bộ nhớ cho tài khoản Icloud

  13/11/2016

  Kinh doanh 3

Thủ thuật cách khắc phục giải phóng dung lượng bộ nhớ cho tài khoản Icloud

Mỗi tài khoản Icloud của bạn khi tạo đều được Apple miễn phí 5GB dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên sau 1 thời gian sử dụng bạn thấy báo dung lượng lưu trữ của bạn sắp hết .

Vậy bạn cần làm gì để khắc phục ? 

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách khắc phục tình trạng này

1 : Bạn vào menu cặt đặt Settings > iCloud > Storage. Máy sẽ hiện lên Total 5 GB ( tổng dung lượng ) và Available ( dung lượng còn trống )

Tiếp theo bạn bấm vào dòng Manage Storage.

Phần này sẽ  liệt kê tất cả những gì đang chiếm dụng dung lượng tài khoản iCloud của bạn. Ví dụ trong hình ảnh dưới đây, người sử dụng có hai thiết bị iPhone và iPad nên phần Backups chứa rất nhiều các bản sao lưu của chúng, mỗi máy là một bản sao lưu, có cái lên tới hơn 2 GB nên dung lượng còn lại luôn rất ít. Nếu máy đã bán hoặc không sử dụng nữa bạn có thể nhấn vào tên điện thoại và xóa đi. Bạn có thể tắt bớt các phần mềm không cần thiết hoặc nhìn xuống dưới bấm vào Delete Backup để xóa hết bản sao lưu đó luôn, lấy lại dung lượng bộ nhớ cho iCloud.

Trở ra ngoài, trong phần Documents & Data là các phần mềm hiện có trong máy đang lưu dữ liệu trên iCloud, phần này không đáng kể vì chúng sử dụng rất ít dung lượng, nếu vẫn muốn xóa thì bạn bấm vào tên phần mềm, chọn Edit > Delete All.
 

 

Như bạn đã thấy ở hình ảnh thứ hai phần Available ( dung lượng còn trống ) chỉ hiển thị số liệu 951 MB, sau khi hoàn thành xong Available ( dung lượng còn trống ) ở hình thứ ba có số liệu 3.6 GB nên bạn có thể tiếp tục lưu trữ, không cần phải mua gói dung lượng cao hơn.​

Xin cảm ơn !