New Longman Real TOIEC Actual Tests for Listening Comprehension

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

b15578d73e8bb23ed730a12cd43528fa Vẫn theo “phong cách” New Real TOEIC ,vào đầu sách,bạn sẽ được tìm hiểu kỹ lưỡng khác biệt giữa New TOEIC và OLD TOEIC .Tiếp theo bạn sẽ thử nghiệm với một Pre- Actual Test,để bạn cảm nhận được New TOEIC,lúc bạn vượt qua thử thách đầu tiên,thì có 8 bài test thực sự giống như phần Listening của New TOEIC đang chờ đợi bạn.

Các bạn có thể tải phần audio tại đây

Đóng góp ý kiến