Nhớ Lại Và Suy Nghĩ

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Georgi Konstantinovich Zhukov (1896-1974) Trong lịch sử chiến tranh thế giới, hiếm có vị tướng nào chưa bao giờ nếm mùi thất bại, chỉ biết có chiến thắng, hết trận này đến trận khác. Trong rất nhiều tướng lĩnh nổi danh trong Thế chiến thứ hai, G.K. Zhukov được xếp đầu bảng về số lượng trận thắng nhiều và quy mô lớn, chiếm bảng vàng về tài năng chỉ đạo chiến dịch,chiến lược. Những chiến tích sáng chói của ông trở thành tài sản vô giá trong kho tàng di sản văn hoá nhân loại. Nó không những có ảnh hưởng lớn về lý luận quân sự của Liên Xô mà cũng có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của lý luận quân sự thế giới. Ông viết quyển hồi ký “Nhớ lại và suy nghĩ” (nguyên tác tiếng Nga: “Воспоминания и размышления”, tiếng Anh: “Memories and thoughts”) nổi tiếng. Quyển hồi ký này đã được xuất bản vào năm 1969. Ông qua đời năm 1974, thọ 78 tuổi. Các danh hiệu của G.K. Zhukov - 4 lần phong tặng Anh hùng Liên Xô (1939, 1944, 1945, 1956), - 2 Huân chương Chiến thắng, (1944, 1945) - 2 Huân chương Suvorov hạng I - Huân chương Vẻ vang của Hoa Kỳ - Huân chương Barna hạng I của Anh quốc. và nhiều huân huy chương, danh hiệu khác… Đây là một tập hồi ký xuất xắc, tóm tắt sự nghiệp, các hoạt động của vị tướng có thể xuất xắc nhất thể kỷ 20 ( phải so sánh với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp của chúng ta mới biết được ai xuất sắc hơn). Xuyên suốt tập hồi ký là giây phút khó khăn, chiến thắng, cảm nhận, suy nhẫm cũng như những sự trải nghiệm của Đại Tướng tuy có những lúc cực đoan. Tóm lại đây là quyển hồi ký xuất xắc, bao gồm nhiều yếu tố lịch sử, rất đáng để đọc. ……………………………………………………………………… Tên sách: Nhớ Lại Và Suy Nghĩ mã số: nhon lai va suy nghi Download here