Hướng dẫn đăng ký Kindle Basic

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn đăng ký Kindle:

  1. Đăng ký account trên trang chủ Amazon.com
  2. Vào "Setup my Kindle"; Chọn "Settings."
  3. Chọn "register" và làm theo hướng dẫn.
  4. Hãy sử dụng user và password mà bạn đã đăng ký trên Amazon.com để đăng ký cho chiếc Kindle của các bạn.
  5. DONE
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt