Đổi fonts sách để đọc tiếng Việt trên Sony PRS-T1

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Dễ dàng sử dụng fonts bên ngoài cho Sony PRS-T1:

  1. Lập một thưc mục tên fonts trong ổ READER của Sony PRS-T1  
  2. Đặt bất kỳ fonts Unicode nào mà các bạn thích vào thư mục trên.
  3. Download phần mềm Calibre về sử dụng (Sử dụng Calibre để quản lý thư viện sách điện tử(chỉnh sửa,convert,..), chọn import cuốn truyện/sách mà các bạn cần đổi font. Lựa chọn convert và ở trong mục Look & Feel bên dưới, chèn đoạn code dưới đây vào ô Extra CSS:

Bạn chỉ cần đổi phần font family và địa chỉ của fonts mà các bạn đã lưu sau đó chọn OK để Callibre tiến hành convert truyện/sách của bạn về dạng fonts mà bạn cần.

Hoàng Kiên