Hướng dẫn cài fonts tiếng Việt cho Nook Glow Light

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn cài fonts tiếng Việt cho Nook Glow Light 1. Download bộ fonts tiếng Việt tại đây 2. Tạo thư mục "fonts" trong thẻ nhớ và chép font đã down vào . 3. Mở Root Explorer lên, chọn đến đường dẫn system/fonts của máy. Ấn vào nút mount R/W để chuyển sang chế độ R/W cho phép ghi chép file trong hệ thống. 4. Thực hiện: Tìm đến thư mục "fonts" trong thẻ nhớ, ấn giữ và chọn copy vào đường dẫn system/fonts, copy đè lên và set permission cho tất cả các font trong folder "fonts" mới chép đè, tick hết các ô rồi nhấn ok. 5. Đổi hết các font có trong system và set permission. sau đó khởi động lại. Hoàng Kiên

Đóng góp ý kiến