Hướng dẫn copy sách vào Sony PRS-T1

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

 

Truyền dữ liệu vào máy

Truyền dữ liệu thông qua Reader software

Các bạn có thể sử dụng Reader software để copy sách, nhạc và ảnh vào máy. Bạn cần cài đặt Reader software để có thể sử dụng.

Cài đặt Reader software

  1. Bật máy tính, kết nối máy tính với Internet và kết nối máy đọc sách Sony PRS-T1 với máy tính thông qua cáp USB. Đảm bảo rằng bạn có quyền administrator trên máy tính.
  1. Đặt chế độ [Data Transfer Mode] cho máy đọc sách.
  1. Để cài đặt lên máy tính:
Trên máy tính, click vào “Start” menu“Computer” (hoặc “My Computer” trên Windows XP)Click đúp vào ổ “SETTING”Click đúp “Setup Reader for PC”.
  1. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất quá trình cài đặt. Tiến hành đồng bộ Sync dữ liệu với máy.
  1. Khi quá trình truyền dữ liệu hoàn tất, click “Disconnect” trên phần mềm Reader software, và ngắt kết nối USB khỏi máy đọc sách. Sau một vài giây, màn hình chính [Home] sẽ xuất hiện. Nội dung sẽ được truyền đến phần mềm tương ứng dựa trên định dạng file nội dung. Sách, ảnh và nhạc đều sẽ được copy vào ứng dụng [Books].

Truyền dữ liệu thông qua kéo thả

Bạn có thể trực tiếp truyền dữ liệu bằng cách kéo thả dữ liệu từ máy tính vào máy đọc sách.
  1. Kết nối máy đọc sách với máy tính bằng cáp USB.
Đảm bảo máy ở chế độ [Data Transfer Mode].
  1. Click vào “Start” menu“Computer” “My Computer” trên win XPClick đúp ổ “READER”, sau đó kéo thả dữ liệu vào ổ “READER”.
  1. Khi truyền dữ liệu kết thúc, ngắt kết nối với máy tính. Sau vài giây, màn hình [Home] sẽ xuất hiện.

Đóng góp ý kiến