Hướng dẫn căn bản Kindle Touch

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn sử dụng cơ bản cho Kindle Touch  

 "Menu":

 

Khi touch Menu từ màn hình chính.

Sử dụng màn hình chính

Màn hình Home screen: Chọn phím Home.


Đóng góp ý kiến