Hướng dẫn căn bản Kindle Touch

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn sử dụng cơ bản cho Kindle Touch  

 "Menu":

 

Khi touch Menu từ màn hình chính.

Sử dụng màn hình chính

Màn hình Home screen: Chọn phím Home.


Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt