Hướng dẫn Root Kindle Fire HD 7, 8.9, Fire 2

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn root Kindle Fire HD 7Kindle Fire HD 8.9 và Kindle Fire 2. Tải file root ở đây về và giải nén ra : http://www.mediafire.com/download.php?h0y57u41ldm7cn1 Trên Kindle Fire vào Setting - Security- Enable ADB chọn On. Kết nối máy với máy tính, đợi một vài phút để Windows tìm và cài đặt Driver. Sau khi cài đặt xong, mở folder chưa file đã giải nén ở bên trên. Chạy file RunMe.bat - Chọn 1 và ấn Enter để root. Đợi 1 chút,KDF sẽ hỏi bạn có Resotre my data, hay don’t restore. Chọn Restore my data. sau đó máy tự động restore lại và khởi động 2 lần. Vào App sẽ thấy Supper User. Nếu Root lỗi, máy bị đơ và không hiện Icon thì rút kết nối cắm lại và chạy lại file Reme.bat để root lại là đc. Sau khi đã root Kindle Fire HD, các bạn có thể tiến hành cài Google Store như sau: 1. Download và cài đặt GoogdleServicesFramework.apk tại đây 2. Download Vending.apk tại đây 3. Sử dụng Root Explorer di chuyển file Vending.apk vừa download vào thư mục /system/app (nhơ chuyển R/O thành R/W) 4. Set quyền permission cho file Vending vừa copy bằng cách chạm và giữ vào file Vending cho đến khi hiện bảng lựa chọn, chọn permission, đánh dấu mục User - Read/Write, Group-Read, Others-Read. 5. Cài đặt Vending.apk 6. Lúc này Android Market đã xuất hiện trong danh mục apps của Kindle Fire HD. Khởi chạy và làm theo các bước. 7. Download và cài đặt file Play.apk để update Android Market lên Playstore (tại đây) Hoài An