Hướng dẫn máy Sony PRS-T1

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP CHO MÁY ĐỌC SÁCH SONY PRS-T1

Hướng dẫn sử dụng, thủ thuật, cách copy sách, cách xử lý các lỗi của máy đọc sách Sony PRS-T1

Hướng dẫn sử dụng máy đọc sách Sony PRS-T1:

  • Hướng dẫn cơ bản Sony PRS T1
  • Hướng dẫn sử dụng Sony PRS-T1
  • Hướng dẫn copy sách vào Sony PRS-T1
  • Tra cứu từ điển trên Sony PRS-T1
  • Hướng dẫn root để đọc tiếng Việt cho Sony PRS-T1
  • Đổi fonts sách để đọc tiếng Việt trên Sony PRS-T1
  • Thay đổi font hệ thống để hiển thị tên sách, pages, bookmarks trên Sony PRS-T1
  • Sử dụng Calibre để quản lý thư viện sách điện tử(chỉnh sửa,convert,..)
Hoài An