Hướng dẫn các dòng máy Nook

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

HƯỚNG DẪN TOÀN TẬP CHO CÁC DÒNG MÁY NOOK(TABLET,COLOR,TOUCH)

Nook Familly

Hướng dẫn sử dụng, thủ thuật, cách copy sách, cách xử lý các lỗi thường gặp dành cho các dòng máy Nook

Hướng dẫn sử dụng máy tính bảng Nook HD, Nook HD+

Hướng dẫn sử dụng máy đọc sách Nook Simple Touch:

Hoài An

Đóng góp ý kiến