A Gang Story 2011-Bố Già Tái Xuất

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

A Gang Story 2011-Bố Già Tái Xuất

[IMG]
[IMG]
A Gang Story, là bộ phim thứ 5 của Olivier Marchal, kể về câu chuyện của các băng đảng Lyon khét tiếng trong suốt những năm bảy mươi.
 
×
 

[IMG]

Download: http://www.fshare.vn/file/THSA9NK4KT/
Hotline: 083.888.3663 Lỗi Liquid: Error - Không tìm thấy template. Các đường dẫn đã được tìm:
layouts/hotline.bwt
snippets/hotline.bwt