Blood Rayne Trilogy Dòng Máu Bất Diệt

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Blood Rayne Trilogy Dòng Máu Bất Diệt Sub Việt-Hành Động-Gỉả Tưởng-Kinh Dị BloodRayne - 2007 Thị Trấn Deliverance - Phần 2

Rating:
Blood Rayne Trilogy Dòng Máu Bất Diệt Sub Việt-Hành Động-Gỉả Tưởng-Kinh Dị BloodRayne - 2007 Thị Trấn Deliverance - Phần 2
Blood Rayne Trilogy
 
Dòng Máu Bất Diệt
 
Sub Việt-Hành Động-Gỉả Tưởng-Kinh Dị
:):):):):)
BloodRayne - 2007
Thị Trấn Deliverance - Phần 2
Nội dung phim:Đã qua 100 năm, và Rayne đã tới thị trấn Deliverance, Montana nơi 1 nhóm cowboy ma cà rồng dang nổi dậy trở lại. đứng đầu là Billy the Kid, hắn quyết tâm tạo dựng lãnh thổ riêng cho mình, hắn giết tất cả người lớn trong thị trấn và bắt giữ lũ trẻ. Việc làm của hắn được tường thuật lại trên các tờ báo ở Chicago bởi Newton Pyles. Rayne đồng hành với Pat Garret - 1 thành viên của tổ chức Brimstone, 1 gã truyền bất lương, và 1 gã hạ lưu tên là Franson, để ngăn chặn Billy the Kid…
Link Download
http://www.fshare.vn/file/TZHCYB572T
Sub Việt
http://www.fshare.vn/file/T4XDKSK9FT