Sử dụng iphone làm USB

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Sử dụng iphone làm USB

Sở hữu một chiếc iphone, bạn có thể biến thiết bị di động này trở thành một chiếc USB vô cùng hữu ích khi cần chuyển dữ liệu nào đó mà không có thiết bị lưu trữ ngoài. Để có thể sử dụng iphone như một chiếc USB bạn cần có phần mềm itools trên cả hai máy tính cần chuyển và nhận tập tin. Đầu tiên ta cài đặt và bật phần mềm itools. Screen Shot 2015-12-28 at 12.22.14 PM Tiếp theo chuyển qua phần Files Screen Shot 2015-12-28 at 12.25.23 PM Tại phần File chọn tiếp USB disk làm phần lưu trữ sau đó chọn import và thêm tập tin cần lưu trữ. Screen Shot 2015-12-28 at 12.25.23 PM Sau bước này tập tin đã được lưu vào phần USB Disk trên iphone. Bước tiếp theo muốn lấy tập tin cần chuyển qua một máy tính khác, ta kết nối iphone với máy tính cần lấy tập tin và làm các bước như trên. Tuy nhiên đến phần chọn ổ USB Disk thì ta không chọn import nữa mà ta sẽ chọn tập tin cần lấy ra, sau đó chọn Export và chọn nơi muốn lưu trữ tập tin được chuyển từ iphone lên máy tính của bạn. Screen Shot 2015-12-28 at 12.34.02 PM Như vậy là đã có thể chuyển được tập tin một cách dễ dàng với một chiếc iphone. Nguồn: Hoangkien.com

Đóng góp ý kiến