Nhúng font tiếng Việt cho các file ePub

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Các bạn sử dụng phần mềm Sigil để nhúng font hỗ trợ tiếng Việt vào ePub.

Ở đây giả sử file sách của bạn đã được chuyển đổi sang ePub bằng Calibre (Sử dụng Calibre để quản lý thư viện sách điện tử(chỉnh sửa,convert,..). Chú ý là để trống phần "Extra CSS" trong mục "Look&Feel" trong quá trình chuyển đổi bằng Calibre. 
Sau khi chuyển sang ePub xong. Nhấp chuột vào tên sách, Calibre sẽ hiển thị đường dẫn đến định dạng ePub của sách trong phần Path ở phía dưới. Bạn vào đó để lấy file ePub ra.

Download Sigil tại http://code.google.com/p/sigil/downl...p.exe&can=2&q=
Sau khi install Sigil xong bạn mở file ePub của bạn bằng Sigil.

Phía bên trái, tại mục Fonts bạn nhấp chuột phải, chọn "Add Existing Items ..."
Bạn add các font muốn sử dụng vào. Ví dụ này dùng font Gentium.

Trong phần Styles, nhấp đúp vào stylesheet.css. Bạn paste đoạn code sau vào phần sau cùng

@font-face {
font-style: italic;
font-family: "Gentium";
font-weight: normal;
src: url(../Fonts/GenBkBasI.ttf)
}

@font-face {
font-style: normal;
font-family: "Gentium";
font-weight: normal;
src: url(../Fonts/GenBkBasR.ttf)
}

@font-face {
font-style: italic;
font-family: "Gentium";
font-weight: bold;
src: url(../Fonts/GenBkBasBI.ttf)
}

@font-face {
font-style: normal;
font-family: "Gentium";
font-weight: bold;
src: url(../Fonts/GenBkBasB.ttf)
}

Chuyển lên phần đầu của stylesheet.css. Thêm dòng code font-family: "Gentium"; trong phần .calibre như sau:

.calibre {
display: block;
font-family: "Gentium";
font-size: 1em;
margin-bottom: 0;
margin-left: 5pt;
margin-right: 5pt;
margin-top: 0;
page-break-before: always
}

Sau đó bạn chọn File -> Save thì file ePub của bạn sẽ hiển thị được tiếng Việt.

Hy vọng Sigil sẽ làm cho các bạn không rành về code nhúng font tiếng Việt vào ePub dễ dàng hơn.