Hướng dẫn thay đổi kích thước ảnh hàng loạt tạo truyện tranh

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn thay đổi kích thước ảnh hàng loạt tạo truyện tranh Hoàng Kiên khuyến khích sử dụng phần mềm Calibre để thay đổi hàng loại kích thước ảnh.