Tra cứu từ điển trên Sony PRS-T1

  01/09/2016

  Đỗ Việt Hưng

Hướng dẫn sử dụng từ điển cho Sony PRS-T1

Máy đọc sách đã được cài sẵn các bộ từ điển để trợ giúp các bạn tra nghĩa của từ khi đọc sách, lướt web,...
Bạn có thể chọn lựa giữa các loại từ điển khác nhau.
Chỉ những từ điển được cài lên máy mới có thể sử dụng.
  1. Chạm và giữ một từ trên màn hình
Bảng từ điển sẽ hiển thị ở bên dưới.

  1. Tên từ điển sử dụng. Chạm để thay đổi từ điển khác.
  1. Khu vực định nghĩa của từ. Chạm để mở toàn bảng định nghĩa của từ trong giao diện từ điển.
  1. Chạm để hiển thị danh mục các từ đồng nghĩa.
  1. Chạm vào khu định nghĩa từ. Định nghĩa sẽ được hiển thị trong giao diện từ điển.
Để đến trang kế tiếp, hoặc trượt hoặc bấm phím < or > .
Ấn phím  (Back) để quay về trang trước.
Hoàng Kiên