Ứng dụng Hack Game cho các thiết bị chưa Jailbreak

  23/01/2017

  kinh doanh 2

App ftOS bao gồm nhiều tiện ích cho iOS, thông tin cập nhật iOS, macOS, watchOS, tvOS, iTunes và nhiều nữa…

Hướng Dẫn Cài Đặt ftOS Trên Thiết Bị Apple

Chức năng :

  • Thông tin về firmware
  • Cấu hình thiết bị Apple
  • App & Game
  • Theo dõi JailBreak
  • Theo dõi tình trạng sign firmware
  • Game hack sẵn
  • Cập nhật cydia

Yêu cầu ios 6 trở nên.

Cài đặt :

Để cài đặt được ftOS trên thiết bị của bạn thao tác như sau :

Mở safari gõ link sau https://ftios.net/install

Hướng Dẫn Cài Đặt ftOS Trên Thiết Bị Apple

 

Hướng Dẫn Cài Đặt ftOS Trên Thiết Bị Apple

Nhấp vào Tải Về

Hướng Dẫn Cài Đặt ftOS Trên Thiết Bị Apple

Cài Đặt

Hướng Dẫn Cài Đặt ftOS Trên Thiết Bị Apple

Chúc các bạn thành công !

Nguồn: ftios.net