4 cách để quản lý dung lượng bộ nhớ tốt hơn trên iPhone

4 cách để quản lý dung lượng bộ nhớ tốt hơn trên iPhone

Vấn đề về dung lượng bộ nhớ thường nhiều người gặp phải khi nó chỉ được cố định mà không thể dùng thẻ nhớ ngoài. Đặc biệt là đối với những người dùng bản 16GB. Bài viết này,...
Cách khôi phục lại dữ liệu đã trót xóa nhầm trên Icloud

Cách khôi phục lại dữ liệu đã trót xóa nhầm trên Icloud

Dữ liệu của Iphone được lưu trên Icloud , nhưng vì 1 lý do nào đó bạn lỡ tay xóa nhầm và không thể tìm lại thấy trên thiết bị của bạn , VD...